............... ................... ........................... ................. .................

  Τοποθεσία

   ΤΙΓΚΑΚΙ

   85300 ΚΩΣ

  Τηλ :  (0030) - 2104274112, 2104226253

             2130342712, 2114071219

  FAX :  (0030) - 2104226243, 2130342712

  TLX :  213775 KRIT

  email: ekritiko@otenet.gr - info@euroduck-rentals.gr