............... ................... ........................... ................. .................

Η εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - EURODUCK RENTALS αποτελεί τμήμα του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

και έχει ως αντικείμενο την ενοικίαση μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και αυτοκινήτων.